סטיילינג לדירה שכורה בראשון לציון -

הדיירת הזו פנתה אלי לאחר שניסתה לעצב לבד ללא הצלחה. התקציב היה מוגבל מאוד, כמעט לא הוחלפו רהיטים ולא נעשו שינויים בדירה עצמה.
למרות התקציב המוגבל עמדתי במשימה 🙂

צילום - טטיאנה פאוטוב

Recent Galleries

סטיילינג לדירה שכורה בראשון לציון -

הדיירת הזו פנתה אלי לאחר שניסתה לעצב לבד ללא הצלחה. התקציב היה מוגבל מאוד, כמעט לא הוחלפו רהיטים ולא נעשו שינויים בדירה עצמה.
למרות התקציב המוגבל עמדתי במשימה 🙂

צילום - טטיאנה פאוטוב

סטיילינג לדירה שכורה בראשון לציון -

הדיירת הזו פנתה אלי לאחר שניסתה לעצב לבד ללא הצלחה. התקציב היה מוגבל מאוד, כמעט לא הוחלפו רהיטים ולא נעשו שינויים בדירה עצמה.
למרות התקציב המוגבל עמדתי במשימה 🙂

צילום - טטיאנה פאוטוב

סטיילינג לדירה שכורה בראשון לציון -

הדיירת הזו פנתה אלי לאחר שניסתה לעצב לבד ללא הצלחה. התקציב היה מוגבל מאוד, כמעט לא הוחלפו רהיטים ולא נעשו שינויים בדירה עצמה.
למרות התקציב המוגבל עמדתי במשימה 🙂

צילום - טטיאנה פאוטוב

סטיילינג לדירה שכורה בראשון לציון -

הדיירת הזו פנתה אלי לאחר שניסתה לעצב לבד ללא הצלחה. התקציב היה מוגבל מאוד, כמעט לא הוחלפו רהיטים ולא נעשו שינויים בדירה עצמה.
למרות התקציב המוגבל עמדתי במשימה 🙂

צילום - טטיאנה פאוטוב

סטיילינג לדירה שכורה בראשון לציון -

הדיירת הזו פנתה אלי לאחר שניסתה לעצב לבד ללא הצלחה. התקציב היה מוגבל מאוד, כמעט לא הוחלפו רהיטים ולא נעשו שינויים בדירה עצמה.
למרות התקציב המוגבל עמדתי במשימה 🙂

צילום - טטיאנה פאוטוב

סטיילינג לדירה שכורה בראשון לציון -

הדיירת הזו פנתה אלי לאחר שניסתה לעצב לבד ללא הצלחה. התקציב היה מוגבל מאוד, כמעט לא הוחלפו רהיטים ולא נעשו שינויים בדירה עצמה.
למרות התקציב המוגבל עמדתי במשימה 🙂

צילום - טטיאנה פאוטוב

סטיילינג לדירה שכורה בראשון לציון -

הדיירת הזו פנתה אלי לאחר שניסתה לעצב לבד ללא הצלחה. התקציב היה מוגבל מאוד, כמעט לא הוחלפו רהיטים ולא נעשו שינויים בדירה עצמה.
למרות התקציב המוגבל עמדתי במשימה 🙂

צילום - טטיאנה פאוטוב

סטיילינג לדירה שכורה בראשון לציון -

הדיירת הזו פנתה אלי לאחר שניסתה לעצב לבד ללא הצלחה. התקציב היה מוגבל מאוד, כמעט לא הוחלפו רהיטים ולא נעשו שינויים בדירה עצמה.
למרות התקציב המוגבל עמדתי במשימה 🙂

צילום - טטיאנה פאוטוב