סטיילינג לשלושה חדרי ילדים ושיפוץ קל בבית במושב בדרום -

בבית פרטי במושב בדרום החליטו לעשות מהפך.
חדר המשפחה שנמצא במרפסת נסגר לטובת יחידה לבן הגדול
את החדר של הבן הגדול מקבלת הבת, החדר של הבת הופך לחדר אורחים/ממ"ד והבן הקטן נשאר בחדרו שגם הוא יעבור שינוי.

מה יצא? הינה התוצאה

 

צילום - טטיאנה פאוטוב

Recent Galleries

סטיילינג לשלושה חדרי ילדים ושיפוץ קל בבית במושב בדרום -

בבית פרטי במושב בדרום החליטו לעשות מהפך.
חדר המשפחה שנמצא במרפסת נסגר לטובת יחידה לבן הגדול
את החדר של הבן הגדול מקבלת הבת, החדר של הבת הופך לחדר אורחים/ממ"ד והבן הקטן נשאר בחדרו שגם הוא יעבור שינוי.

מה יצא? הינה התוצאה

 

צילום - טטיאנה פאוטוב

סטיילינג לשלושה חדרי ילדים ושיפוץ קל בבית במושב בדרום -

בבית פרטי במושב בדרום החליטו לעשות מהפך.
חדר המשפחה שנמצא במרפסת נסגר לטובת יחידה לבן הגדול
את החדר של הבן הגדול מקבלת הבת, החדר של הבת הופך לחדר אורחים/ממ"ד והבן הקטן נשאר בחדרו שגם הוא יעבור שינוי.

מה יצא? הינה התוצאה

 

צילום - טטיאנה פאוטוב

סטיילינג לשלושה חדרי ילדים ושיפוץ קל בבית במושב בדרום -

בבית פרטי במושב בדרום החליטו לעשות מהפך.
חדר המשפחה שנמצא במרפסת נסגר לטובת יחידה לבן הגדול
את החדר של הבן הגדול מקבלת הבת, החדר של הבת הופך לחדר אורחים/ממ"ד והבן הקטן נשאר בחדרו שגם הוא יעבור שינוי.

מה יצא? הינה התוצאה

 

צילום - טטיאנה פאוטוב

סטיילינג לשלושה חדרי ילדים ושיפוץ קל בבית במושב בדרום -

בבית פרטי במושב בדרום החליטו לעשות מהפך.
חדר המשפחה שנמצא במרפסת נסגר לטובת יחידה לבן הגדול
את החדר של הבן הגדול מקבלת הבת, החדר של הבת הופך לחדר אורחים/ממ"ד והבן הקטן נשאר בחדרו שגם הוא יעבור שינוי.

מה יצא? הינה התוצאה

 

צילום - טטיאנה פאוטוב

סטיילינג לשלושה חדרי ילדים ושיפוץ קל בבית במושב בדרום -

בבית פרטי במושב בדרום החליטו לעשות מהפך.
חדר המשפחה שנמצא במרפסת נסגר לטובת יחידה לבן הגדול
את החדר של הבן הגדול מקבלת הבת, החדר של הבת הופך לחדר אורחים/ממ"ד והבן הקטן נשאר בחדרו שגם הוא יעבור שינוי.

מה יצא? הינה התוצאה

 

צילום - טטיאנה פאוטוב

סטיילינג לשלושה חדרי ילדים ושיפוץ קל בבית במושב בדרום -

בבית פרטי במושב בדרום החליטו לעשות מהפך.
חדר המשפחה שנמצא במרפסת נסגר לטובת יחידה לבן הגדול
את החדר של הבן הגדול מקבלת הבת, החדר של הבת הופך לחדר אורחים/ממ"ד והבן הקטן נשאר בחדרו שגם הוא יעבור שינוי.

מה יצא? הינה התוצאה

 

צילום - טטיאנה פאוטוב

סטיילינג לשלושה חדרי ילדים ושיפוץ קל בבית במושב בדרום -

בבית פרטי במושב בדרום החליטו לעשות מהפך.
חדר המשפחה שנמצא במרפסת נסגר לטובת יחידה לבן הגדול
את החדר של הבן הגדול מקבלת הבת, החדר של הבת הופך לחדר אורחים/ממ"ד והבן הקטן נשאר בחדרו שגם הוא יעבור שינוי.

מה יצא? הינה התוצאה

 

צילום - טטיאנה פאוטוב

סטיילינג לשלושה חדרי ילדים ושיפוץ קל בבית במושב בדרום -

בבית פרטי במושב בדרום החליטו לעשות מהפך.
חדר המשפחה שנמצא במרפסת נסגר לטובת יחידה לבן הגדול
את החדר של הבן הגדול מקבלת הבת, החדר של הבת הופך לחדר אורחים/ממ"ד והבן הקטן נשאר בחדרו שגם הוא יעבור שינוי.

מה יצא? הינה התוצאה

 

צילום - טטיאנה פאוטוב